Vũ Hà Anh Photos: Vũ Hà Anh is very stylish, hot, bold and stunning model and singer of Vietnam. Vũ Hà Anh was born on 10 April 1982. Her birth place is Hanoi, Vietnam. Vũ Hà Anh belongs to a family with artistic tradition.Vũ Hà Anh father, Vu Huy is a film artist and designer while le ha her mother is journalist-translator.  In 2006 Vũ Hà Anh starts her career as a model. Vũ Hà Anh has a beautiful curvy lips. Vũ Nguyễn Hà Anh is her birth name and Ly is her nickname.

What is the Marital Status of Vũ Hà Anh? Who is Vũ Hà Anh Husband?

She is married. Oliver Dowden is her husband.

What is Vũ Hà Anha Age and Date of Birth?

39 years old. She was born on 10 April 1982.

What is Vũ Hà Anh Height?

5’9″

What is Vũ Hà Anh Annual Income?

$1-5 million approx.

Vũ Hà Anh Photos: Vũ Hà Anh rất sành điệu, nóng bỏng, táo bạo và là người mẫu, ca sĩ của Việt Nam. Cô sinh ngày 10 tháng 4 năm 1982. Nơi sinh của cô là Hà Nội, Việt Nam. Cô thuộc gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của cô, ông Vũ Huy là một nghệ sĩ điện ảnh và nhà thiết kế trong khi mẹ cô là nhà báo kiêm dịch giả. Năm 2006, cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người mẫu. Cô ấy có một đôi môi cong rất đẹp. Vũ Nguyễn Hà Anh là tên khai sinh của cô và Ly là biệt danh của cô.

This Vietnamese translation is done using Google translator, apologies for inadvertent mistakes.

Vũ Hà Anh hot photo

Vũ Hà Anh sexy photo

Vũ Hà Anh nude photo

Vũ Hà Anh bold photo

Vũ Hà Anh seductive photo

Vũ Hà Anh bikini photo