Hồ Ngọc Hà Photos: Hồ Ngọc Hà is very beautiful, hot, gorgeous, bold and stunning actress, pop singer, enternainer and model of Vietnam. Hồ Ngọc Hà date of birth is 25 November 1984. Hồ Ngọc Hà birth place is Hue, Vietnam. Hồ Ngọc Hà married in 2020 with Kim Lý. and the couple blessed with twins named Leon and Lisa.

What is the Marital Status of Hồ Ngọc Hà? Who is Hồ Ngọc Hà Husband?

Hồ Ngọc Hà is married. Kim Lý. is Hồ Ngọc Hà husband.

What is Hồ Ngọc Hà Age and Hồ Ngọc Hà Date of Birth?

Hồ Ngọc Hà is 36 years old. Hồ Ngọc Hà date of birth is 25 November 1984.

What is Hồ Ngọc Hà height?

Hồ Ngọc Hà height is 5’7″.

What is Hồ Ngọc Hà in Annual Income?

Hồ Ngọc Hà annual income is not known.

Hồ Ngọc Hà Hình ảnh: Hồ Ngọc Hà rất xinh đẹp, nóng bỏng, lộng lẫy, táo bạo, nữ diễn viên, ca sĩ nhạc pop, diễn viên và người mẫu của Việt Nam. Hồ Ngọc Hà sinh ngày 25 tháng 11 năm 1984. Hồ Ngọc Hà nơi sinh là Huế, Việt Nam. Hồ Ngọc Hà kết hôn năm 2020 với Kim Lý. và cặp đôi may mắn có cặp song sinh tên là Leon và Lisa.

This Vietnamese translation is done using Google translator, apologies for inadvertent mistakes.

Hồ Ngọc Hà appealing photo

Hồ Ngọc Hà bold photo

Hồ Ngọc Hà photo with love

Hồ Ngọc Hà long and sexy leg photo

Hồ Ngọc Hà sensual photo

Hồ Ngọc Hà intimate photo

Hồ Ngọc Hà sexy photo

Hồ Ngọc Hà kissing photo

Hồ Ngọc Hà gorgeous photo

Hồ Ngọc Hà sensual photo

Hồ Ngọc Hà hot photo

Hồ Ngọc Hà with little one photo