Sanya Lopez Photos: Sanya Lopez is adorable, stunning, gorgeous and well known actress, model, singer and television host of Philippines. She was born on 09 August 1996. Her birth place is Nagcarlan, Laguna, Philippines. Ramil Roberto is her father and Marlyn Roberto is her mother. Her father died when she was only 2 years old. She has a brother named Jak R. She is the daughter of Marlyn Roberto and Ramil Roberto, who died when Lopez was two years old. She has a brother named Jak Roberto, elder to her.

Table of Contents

What is the Marital Status of Sanya Lopez? Who is Sanya Lopez Husband?

She is not married.

What is Sanya Lopez Age and Date of Birth?

24 years old. She was born on 09 August 1996.

What is Sanya Lopez Height?

5ft 7inch.

What is Sanya Lopez Annual Income?

$1-5 million approx.

Sanya Lopez Photos: Si Sanya Lopez ay kaibig-ibig, nakamamanghang, napakarilag at kilalang artista, modelo, mang-aawit at host sa telebisyon ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong 09 Agosto 1996. Ang lugar ng kanyang kapanganakan ay Nagcarlan, Laguna, Pilipinas. Si Ramil Roberto ang kanyang ama at si Marlyn Roberto ang kanyang ina. Ang kanyang ama ay namatay noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. Mayroon siyang kapatid na nagngangalang Jak R. Anak siya nina Marlyn Roberto at Ramil Roberto, na namatay noong si Lopez ay dalawang taong gulang. Mayroon siyang kapatid na nagngangalang Jak Roberto, nakatatanda sa kanya.

This Filipino translation is done using Google translator, apologies for inadvertent mistakes.

Sanya Lopez bold photo

Sanya Lopez bikini photo

Sanya Lopez Wild Photo

Sanya Lopez hot photo

Sanya Lopez sexy photo