Jane Oineza Photos: Jane Oineza is very hot, sexy, stunning and most beautiful actress, model (commercial) and singer of Philippines. She was born on 22 July 1996. Her birth place is Bani, Panagasinan, Philippines. Her birth name is Elizabeth Jane Urbano Oineza. She is daughter of Erwin Oineza (father), a businessman in northern Luzon and Jennifer Urbano is her mother. She has three siblings among them she is the oldest one. She can speak fluently Tagalog and English. To some extent she can also speak Ilokano.

What is the Marital Status of Jane Oineza? Who is Jane Oineza Husband?

She is currently single.

What is Jane Oineza Age and Date of Birth?

25 years old Oineza was born on 22 July 1996.

What is Jane Oineza Height?

5ft 6inch.

What is Jane Oineza Annual Income?

$ 20 Million.

Jane Oineza Photos: Si Jane Oineza ay napakainit, seksi, nakamamanghang at pinakamagandang artista, modelo (komersyal) at mang-aawit ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong Hulyo 22, 1996. Ang lugar ng kanyang kapanganakan ay Bani, Panagasinan, Pilipinas. Ang kanyang pangalan ng kapanganakan ay Elizabeth Jane Urbano Oineza. Anak siya ni Erwin Oineza (ama), isang negosyante sa hilagang Luzon at si Jennifer Urbano ang kanyang ina. Mayroon siyang tatlong kapatid na kasama sa kanila siya ang pinakamatanda. Marunong siyang magsalita ng tagalog at ingles. Sa ilang sukat maaari rin siyang magsalita ng Ilokano.

This Filipino translation is done using Google translator, apologies for inadvertent mistakes.