Elizad Sharifuddin Photos
Elizad Sharifuddin Photos

Elizad Sharifuddin Photos: Elizad Sharifuddin is an actress, host, singer, model and radio presenter of Malaysia. She was born on 25 May 1984 in Kuala Lumpur, Malaysia. Her real name is Siti Elizad binti Mohamad Sharifuddin. Sharifuddin have five siblings.She is also a famous former Malaysian child actor. She started her career in 1994 as a child artist. Her father, Mohd Sharifuddin Baharuddin suffered from contracted eye disease and her mother, Nazariah Mohd Salleh, suffered from contracted Parkinson’s disease and died in January 2013. On 11 January 2015, she got married.

Elizad Sharifuddin Photos: lizad Sharifuddin adalah pelakon, pembawa acara, penyanyi, model dan penyampai radio Malaysia. Dia dilahirkan pada 25 Mei 1984 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nama sebenarnya ialah Siti Elizad binti Mohamad Sharifuddin. Sharifuddin mempunyai lima orang adik beradik. Dia juga bekas pelakon kanak-kanak terkenal di Malaysia. Dia memulakan kerjayanya pada tahun 1994 sebagai artis kanak-kanak. Ayahnya, Mohd Sharifuddin Baharuddin menderita penyakit mata yang dijangkiti dan ibunya, Nazariah Mohd Salleh, menderita penyakit Parkinson dan meninggal pada Januari 2013. Pada 11 Januari 2015, dia berkahwin.

This Malay translation is done using Google translator, apologies for inadvertent mistakes.